"അപരാജിത" കേരള പോലീസിന്റെ പുതിയ വെബ് പോർട്ടൽ

Aparajitha is the new web portal of the Kerala Police
വനിതകൾ നേരിടുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ സ്ത്രീ ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ നൽകുന്നതിന് കേരള പോലീസ് "അപരാജിത" എന്ന പുതിയ വെബ് പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചു.

'അപരജിത' ഓൺ‌ലൈൻ വഴി, സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഇരയായവർക്ക് അവരുടെ പക്കലുള്ള തെളിവുകൾ സഹിതം ഇമെയിൽ വഴി അയയ്ക്കാം.വനിതാ സെല്ലിലെ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ചുമതലയിലാണ് ഈ സംരംഭം.

സ്‌ക്രീൻഷോട്ടുകൾ, ലിങ്കുകൾ മുതലായ തെളിവുകൾ സഹിതം സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ പരാതികൾ അപരജിതയുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് കൈമാറാൻ കഴിയും, അത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറ്റെടുക്കും.
"അപരാജിത" കേരള പോലീസിന്റെ പുതിയ വെബ് പോർട്ടൽ  "അപരാജിത" കേരള പോലീസിന്റെ പുതിയ വെബ് പോർട്ടൽ Reviewed by Santhosh Nair on June 25, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.