ആഷിഷ് ചന്ദോർക്കർ ഇന്ത്യയുടെ ഡബ്ല്യുടിഒ മിഷൻ ഡയറക്ടർ ആയി നിയമിതനായി

Ashish Chandorkar has been appointed WTO Mission Director for India
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മന്ത്രിസഭാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി സർക്കാർ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയായ ആഷിഷ് ചന്ദോർക്കറിനെ ‘കൗൺസിലർ’ ആയി നിയമിച്ചു. ലോക വ്യാപാര സംഘടനയിലെ ഇന്ത്യയുടെ പെർമനന്റ് മിഷനിലേക്ക മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. ആദ്യമായിട്ടാണ് മിഷനിൽ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയെ നിയമിക്കുന്നത്.

ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള പോളിസി തിങ്ക് ടാങ്ക് സ്മാഹി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് പോളിസി ആൻഡ് റിസർച്ചിന്റെ ഡയറക്ടറാണ് ചന്ദോർക്കർ.

"ആഷിഷ് ചന്ദോർക്കർ എന്ന സ്വകാര്യ വ്യക്തിയെ കൗൺസിലർ, പെർമനന്റ് മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (പിഎംഐ), വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഡബ്ല്യുടിഒ), ജനീവ (ഡിഎസ് / ഡയറക്ടർ തലത്തിൽ) എന്നീ പദവികളിലേക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നിയമിക്കുന്നു", എന്ന് വാണിജ്യ വകുപ്പ് ഒരു ഓഫീസ് ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു.

ആഗോള വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 164 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു മൾട്ടി-ലാറ്ററൽ ബോഡിയാണ് ഡബ്ല്യുടിഒ. 1995 മുതൽ ഇന്ത്യ ഇതിൽ അംഗമാണ്.
ആഷിഷ് ചന്ദോർക്കർ ഇന്ത്യയുടെ ഡബ്ല്യുടിഒ മിഷൻ ഡയറക്ടർ ആയി നിയമിതനായി ആഷിഷ് ചന്ദോർക്കർ   ഇന്ത്യയുടെ ഡബ്ല്യുടിഒ മിഷൻ ഡയറക്ടർ ആയി നിയമിതനായി Reviewed by Santhosh Nair on June 25, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.