കർണാടക സംഗീത ഇതിഹാസംപാറശ്ശാല ബി. പൊന്നമ്മാൾ അന്തരിച്ചു

Carnatic Music Epic Museum b. Ponnammal passed away
കർണാടക സംഗീതത്തിലെ പ്രശസ്തയായ പത്മശ്രീ അവാർഡ് ജേതാവുമായ പാറശ്ശാല ബി. പൊന്നമ്മാൾ ജൂൺ 22 ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് വലിയശാലയിലെ വസതിയിൽ വച്ച് അന്തരിച്ചു. അവർക്ക് 96 വയസ്സായിരുന്നു.

അവരുടെ മരണത്തോടെ കർണാടക സംഗീതത്തിനായി നീക്കിവച്ച ഒരു ജീവിതകാലം അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. ശുദ്ധമായ കർണാടക സംഗീത പാരമ്പര്യം വഹിക്കുന്ന ശ്രീമതി പൊന്നമ്മാൾ ശെമ്മാൻ ഗുഡി ശ്രീനിവാസ അയ്യർ, മുത്തയ്യ ഭാഗവതർ, പാപനാശം ശിവൻ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തെ പിന്തുടർന്നിരുന്നു.

ആർ. മഹാദേവ അയ്യർ, എ. ഭഗവതി അമ്മാൾ എന്നിവരുടെ മകളായി 1924 നവംബറിൽ പാറശ്ശാലയിൽ ജനിച്ച അവർ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ കർണാടക സംഗീതം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി.

2006 ൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിൽ പാറശ്ശാല ബി.പൊന്നമ്മാൾ ആലപിച്ചു, നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയ 300 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യത്തെയാണ് അവർ ലംഘിച്ചത്.
കർണാടക സംഗീത ഇതിഹാസംപാറശ്ശാല ബി. പൊന്നമ്മാൾ അന്തരിച്ചു കർണാടക സംഗീത ഇതിഹാസംപാറശ്ശാല ബി. പൊന്നമ്മാൾ അന്തരിച്ചു Reviewed by Santhosh Nair on June 25, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.