നിതി ആയോഗ് സി.ഇ.ഒ ആയ അമിതാഭ് കാന്തിന് 1 വർഷം കൂടി കാലാവധി നീട്ടി.

Amitabh Kant, CEO of Niti Aayog has been given a one-year extension.
നിതി ആയോഗ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ (സി‌.ഇ‌.ഒ) അമിതാഭ് കാന്തിന്റെ കാലാവധി 2022 ജൂൺ 30 വരെ നീട്ടി.

ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് കാന്തിന്റെ കാലാവധി നീട്ടുന്നത്. നിശ്ചിത രണ്ടുവർഷത്തേക്ക് 2016 ഫെബ്രുവരി 17 നാണ് മിസ്റ്റർ കാന്റിനെ ഫെഡറൽ പോളിസി തിങ്ക് ടാങ്കിന്റെ സി.ഇ.ഒ ആയി നിയമിച്ചത്.

1980 ബാച്ചിലെ ഐ‌.എ‌.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി 2018 ഫെബ്രുവരിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതിനുശേഷം 2019 ജൂൺ 30 വരെ ആദ്യമായി ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ നൽകി. വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് 2021 ജൂൺ 30 വരെ രണ്ട് വർഷത്തെ കാലാവധി നീട്ടിയിരുന്നു.

മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുള്ള പ്രധാന പോയിന്റുകൾ

നിതി ആയോഗ് രൂപീകരിച്ചത് : 1 ജനുവരി 2015
നിതി ആയോഗ് ആസ്ഥാനം : ന്യൂഡൽഹി
നിതി ആയോഗ് ചെയർപേഴ്‌സൺ : നരേന്ദ്ര മോദി
നിതി ആയോഗ് സി.ഇ.ഒ ആയ അമിതാഭ് കാന്തിന് 1 വർഷം കൂടി കാലാവധി നീട്ടി. നിതി ആയോഗ് സി.ഇ.ഒ ആയ അമിതാഭ് കാന്തിന് 1 വർഷം കൂടി കാലാവധി നീട്ടി. Reviewed by Suchitra Nair on July 05, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.