ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ വനങ്ങളിൽ ബ്ലാക്ക് - ബെല്ലീഡ് കോറൽ സ്നേക്കിനെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി

Researchers have discovered a black-bellied coral snake in the forests of Uttarakhand
ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഉത്തരാഖണ്ഡിലെവനങ്ങളിൽ ബ്ലാക്ക് - ബെല്ലീഡ് കോറൽ സ്നേക്കിനെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. ഈ പാമ്പ് എലപിഡേകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവയും സിനോമിക്രറസ് എന്ന ജനുസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എസ്. നൈഗ്രിവെന്റർ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം.

മുസ്സൂറി ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെ ബെനോഗ് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ (ബി.ഡബ്ല്യു.എസ്) ഭദ്രാജ് ബ്ലോക്കിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. ലോകത്ത് നിലവിൽ 107 ഇനം കോറൽ സ്നേക്കുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഏഴ് കോറൽ സ്നേക്കുകളെ മാത്രമേ കാണാനാകൂ.

പാമ്പുകടിയേറ്റതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ലോകത്ത് 2000 ത്തിലധികം ഇനം പാമ്പുകളുണ്ട്. ഇതിൽ 300 ഓളം ഇനം ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നു, അതിൽ 52 എണ്ണം വിഷമുള്ളവയാണ്.

‘എലപിഡേ’, ‘വൈപ്പെറിഡേ’, ഹൈഡ്രോഫിഡേ ’(കടൽ പാമ്പുകൾ) എന്ന മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുള്ള പ്രധാന പോയിന്റുകൾ

ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി: തിറത്ത് സിംഗ് റാവത്ത്
ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഗവർണർ: ബേബി റാണി മൗര്യ.
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ വനങ്ങളിൽ ബ്ലാക്ക് - ബെല്ലീഡ് കോറൽ സ്നേക്കിനെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ വനങ്ങളിൽ ബ്ലാക്ക് - ബെല്ലീഡ് കോറൽ സ്നേക്കിനെ   ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി Reviewed by Suchitra Nair on July 05, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.