ഫേസ്ബുക്ക് ന്യൂസ് ലെറ്റർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം “ബുള്ളറ്റിൻ” സമാരംഭിച്ചു

Facebook launches newsletter platform 'Bulletin'
യുഎസിലെ സ്വതന്ത്ര എഴുത്തുകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ബുള്ളറ്റിൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു കൂട്ടം പ്രസിദ്ധീകരണ, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കൽ, ധനസമ്പാദനം, പ്രേക്ഷകരുടെ വളർച്ച എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പിന്തുണ ബുള്ളറ്റിനിൽ ഉൾപ്പെടും.എഴുത്തും ഓഡിയോ ഉള്ളടക്കവും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കാനും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു - പോഡ്‌കാസ്റ്റുകൾ മുതൽ ലൈവ് ഓഡിയോ റൂമുകൾ വരെ ഒരിടത്ത്.
ഫേസ്ബുക്ക് ന്യൂസ് ലെറ്റർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം “ബുള്ളറ്റിൻ” സമാരംഭിച്ചു ഫേസ്ബുക്ക് ന്യൂസ് ലെറ്റർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം  “ബുള്ളറ്റിൻ” സമാരംഭിച്ചു Reviewed by Santhosh Nair on July 22, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.