ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സാൻ‌ഡ്‌കാസിൽ‌ - ഡെന്മാർക്കിൽ

The tallest sandcastle in the world - in Denmark
ഡെൻ‌മാർക്കിലെ ഒരു സാൻ‌ഡ്‌കാസിൽ‌ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സാൻ‌ഡ്‌കാസിൽ‌ എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിൽ‌ പ്രവേശിച്ചു. ഡെൻമാർക്കിലെ ബ്ലോഖസ് പട്ടണത്തിലാണ് ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള സാൻഡ്‌കാസിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

21.16 മീറ്റർ (69.4 അടി) ഉയരത്തിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. 2019 ജർമനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു 17.66 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള സാൻഡ് കാസിലിനെക്കാൾ 3.5 മീറ്റർ കൂടുതൽ ഉയരമുണ്ട് ഇതിന്. ഡച്ച് സ്രഷ്ടാവായ വിൽഫ്രഡ് സ്റ്റിജറിനെ ലോകത്തെ മികച്ച 30 മണൽ ശില്പികൾ സഹായിച്ചു.

മറ്റുള്ളവയെപ്പോലെ തകർന്നുവീഴാതിരിക്കാൻ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഈ ഘടന നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മണലിൽ അവിശ്വസനീയമായ രൂപങ്ങൾ കൊത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി തടി കൊണ്ട് ഒരു ഘടന ഇതിനു ചുറ്റും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

ഒരു പിരമിഡിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്മാരകം, ചെറിയ കടൽത്തീര ഗ്രാമമായ ബ്ലോഖസിൽ, 4860 ടൺ മണൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മണൽ ഉറച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി 10 % കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുള്ള പ്രധാന പോയിന്റുകൾ

ഡെൻമാർക്ക് തലസ്ഥാനം: കോപ്പൻഹേഗൻ
ഡെൻമാർക്ക് കറൻസി: ഡാനിഷ് ക്രോൺ
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സാൻ‌ഡ്‌കാസിൽ‌ - ഡെന്മാർക്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സാൻ‌ഡ്‌കാസിൽ‌ - ഡെന്മാർക്കിൽ Reviewed by Suchitra Nair on July 12, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.