എസ്.എസ്.സി. ഫേസ് IX വിജ്ഞാപനം 2021 - 3261 പോസ്റ്റുകൾക്കായി

SSC Phase IX notification for 2021 - 3261 posts
എസ്.എസ്‌.സ.ി ഫേസ് IX വിജ്ഞാപനം 2021: സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഘട്ടം IX നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2021 ലേക്കുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. എസ്എസ്‌സി ഫേസ് 9 ഓൺലൈൻ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് അപേക്ഷാ ഫോം 24.09.2021 മുതൽ 25.10.2021 വരെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ;

സ്ഥാപനംസ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ
ജോലികേന്ദ്ര സർക്കാർ
ആകെ ഒഴിവുകൾ 3261
ലൊക്കേഷൻPAN
പോസ്റ്റിന്റെ പേര് ഫേസ് - IX
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്www.ssc.nic.in
അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടത്ഓൺലൈൻ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി4.09.2021
അവസാന തീയതി25.10.2021

എസ്എസ്‌സി ഫേസ് - 9, 2021 നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ പ്രധാന തീയതികൾ


ആക്ടിവിറ്റി തീയതി
എസ്‌എസ്‌സി സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് IX വിജ്ഞാപനം 24 സെപ്റ്റംബർ 2021
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് 2021 സെപ്റ്റംബർ 24 നാണ്
ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2021 ഒക്ടോബർ 25 (രാത്രി 11:30)
അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി2021 ഒക്ടോബർ 28 (രാത്രി 11:30)
ഓഫ്‌ലൈൻ ചലാനുള്ള അവസാന തീയതി 2021 ഒക്ടോബർ 28 (രാത്രി 11:30)
ചലാൻ വഴി പണമടയ്ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി2021 നവംബർ 01 (ബാങ്കിംഗ് സമയം)
എസ്‌എസ്‌സി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോസ്റ്റ് സിബിടി പരീക്ഷാ തീയതിജനുവരി/ഫെബ്രുവരി 2022

2021-ലെ എസ്.എസ്‌.സി. ഫേസ് 9 പരീക്ഷയുടെ പ്രായപരിധി


അപേക്ഷകർ 01-01-2021-ലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി 18 വയസ് മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെ. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിലെ ഇളവ്: അപേക്ഷകരുടെ യോഗ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമായ ഉയർന്ന പ്രായപരിധി ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

വിഭാഗം അനുവദനീയമായ പ്രായപരിധി-ഉയർന്നപ്രായപരിധിക്കപ്പുറം
SC/ ST 5 വർഷം
ഒബിസി 3 വർഷം
PwD10 വർഷം
PwD+OBC13 വർഷം
PwD+SC/ ST 15 വർഷം
Ex-Servicemen (ESM)അവസാന തീയതിയിൽ, യഥാർത്ഥ പ്രായത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിയ സൈനിക സേവനത്തിന്റെ കിഴിവ് കഴിഞ്ഞ് 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം


2021 -ലെ SSC ഫേസ് 9 വിജ്ഞാപനത്തിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

1. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.ssc.nic.in ലോഗിൻ ചെയ്യുക
2. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം
3. ആവശ്യകതകൾ അനുസരിച്ച് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉറപ്പാക്കണം
4. ആവശ്യമെങ്കിൽ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.
5. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സബ്മിറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
6. ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുക
7. ദ്യോഗിക അറിയിപ്പും അപേക്ഷാ ലിങ്കും ചുവടെയുണ്ട്

Official Notification Click Here
Apply Now Click Here
Official Website Click Here
More Jobs Click Here
എസ്.എസ്.സി. ഫേസ് IX വിജ്ഞാപനം 2021 - 3261 പോസ്റ്റുകൾക്കായി  എസ്.എസ്.സി. ഫേസ് IX വിജ്ഞാപനം 2021 - 3261 പോസ്റ്റുകൾക്കായി Reviewed by Santhosh Nair on September 25, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.