ഇന്ത്യൻ നേവി സെയിലർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021

Indian Navy Sailor Recruitment 2021
ഇന്ത്യൻ നാവികസേന എംആർ (മെട്രിക് റിക്രൂട്ട്) ന് കീഴിലുള്ള നാവികരുടെ തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളതും താൽപര്യമുള്ളതുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിൽ ജോലി തേടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ മഹത്തായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെയുണ്ട്

ജോലി സംഗ്രഹം
സംഘടനയുടെ പേര് ഇന്ത്യൻ നാവികസേന
ജോലി തരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികൾ
റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്
പരസ്യ നമ്പർബാധകമല്ല
പോസ്റ്റ് നാമ നാവികൻ (Artificer Apprentice) & (Senior Secondary Recruits)
ആകെ ഒഴിവ് 2500
ജോലി സ്ഥലംഇന്ത്യയിലുടനീളം
ശമ്പളം 21,700 - 69,100 രൂപ
അപേക്ഷഓൺലൈൻ
അപേക്ഷ ആരംഭിക്കും16 ഒക്ടോബർ 2021
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി25 ഒക്ടോബർ 2021
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്https://www.joinindiannavy.gov.in/

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
ോസ്റ്റിന്റെ പേര്യോഗ്യത
1. ആർട്ടിഫിക്കർ അപ്രന്റിസ് നാവികർ (AA) 10+2 പരീക്ഷയിൽ ഗണിതം, ഭൗതികശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ 60% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മാർക്കോടെ യോഗ്യത, അല്ലെങ്കിൽ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ച ബോർഡ്ഓഫ് സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള രസതന്ത്രം/ ബയോളജി/ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ 60% മാർക്ക്.
2. സീനിയർ സെക്കൻഡറി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള നാവികർ (എസ്എസ്ആർ) 10+2 പരീക്ഷയിൽ ഗണിതം, ഭൗതികശാസ്ത്രം എന്നിവ വിഷയമായി യോഗ്യതയുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ച ബോർഡ്ഓഫ് സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള രസതന്ത്രം/ ബയോളജി/ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം യോഗ്യതയുള്ളവർ.

വയസ്സ്
സെയിലർ - ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2002 ഫെബ്രുവരി 01 മുതൽ 2005 ജനുവരി 31 വരെ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ)
ശമ്പളം - പ്രതിരോധ പേയുടെ ലെവൽ 3 മാട്രിക്സ് (₹ 21,700- ₹ 69,100). കൂടാതെ, അവർക്ക് പ്രതിമാസം MSP @ 200 5200/-, കൂടാതെ DA (ബാധകമായതുപോലെ) നൽകും.

ഇന്ത്യൻ നാവിക സെയിലർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021 ന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം.
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.joinindiannavy.gov.in ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
ആവശ്യകതകൾ അനുസരിച്ച് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉറപ്പാക്കണം.
ആവശ്യമെങ്കിൽ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സബ്മിറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി അപേക്ഷ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക.

ദ്യോഗിക അറിയിപ്പും അപേക്ഷാ ലിങ്കും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു
ദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ നേവി സെയിലർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 ഇന്ത്യൻ നേവി സെയിലർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 Reviewed by Santhosh Nair on October 17, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.