ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ടൈഗർ റിസർവ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ വരുന്നു

India's newest tiger reserve is coming to Chhattisgarh

 ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ടൈഗർ റിസർവ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ വരുന്നു.

ഗുരു ഗാസിദാസ് ദേശീയോദ്യാനത്തിന്റെയും തമൂർ പിംഗ്ല വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെയും സംയോജിത പ്രദേശങ്ങൾ കടുവാ സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശം നാഷണൽ ടൈഗർ കൺസർവേഷൻ അതോറിറ്റി അംഗീകരിച്ചു.

മധ്യപ്രദേശും ജാർഖണ്ഡും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗത്താണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ നാലാമത്തെ കടുവാ സങ്കേതമാണ് (ഉദാന്തി-സീതാനദി, അച്ചനക്മാർ, ഇന്ദ്രാവതി)

മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുള്ള പ്രധാന പോയിന്റുകൾ
ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി: ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ
ഛത്തീസ്ഗഡ് ഗവർണർ: അനുസൂയ ഉകെയ്.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ടൈഗർ റിസർവ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ വരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ടൈഗർ റിസർവ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ വരുന്നു Reviewed by Santhosh Nair on October 11, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.