2021 ലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു

The Nobel Prize for Literature 2021 has been announced

2021 ലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു

2021 -ലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം സാൻസിബാറിൽ ജനിച്ചതും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സജീവമായിരുന്നതുമായ അബ്ദുൾറസാക്ക് ഗുർനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. "കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കും സംസ്കാരങ്ങൾക്കും ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള അഭയാർഥിയുടെ വിധിയുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തതും അനുകമ്പയുള്ളതുമായ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനും ആണ് സമ്മാനം ലഭിച്ചത്.

ആരാണ് അബ്ദുൾറസാഖ് ഗുർന?

ടാൻസാനിയൻ നോവലിസ്റ്റ് അബ്ദുൾറസാഖ് ഗുർന 1948 ൽ സാൻസിബാറിൽ ജനിച്ചു, അതിനുശേഷം യുകെയിലും നൈജീരിയയിലും ജീവിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ നോവൽ പാരഡൈസ് ആണ്, അത് 1994 ലെ ബുക്കർ സമ്മാനത്തിനുള്ള ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഗുർന നിലവിൽ യുകെയിൽ താമസിക്കുകയും കെന്റ് സർവകലാശാലയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പഠിപ്പിക്കുകയും ആയിരുന്നു. അടുത്ത കാലം വരെ, കാന്റർബറിയിലെ കെന്റ് സർവകലാശാലയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻടെയും , പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും  പ്രൊഫസറായിരുന്ന അദ്ദേഹം പത്ത് നോവലുകളും 

മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുള്ള പ്രധാന പോയിന്റുകൾ
ആദ്യത്തെ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് - 1901
എല്ലാ വർഷവും ഔപചാരിക നൊബേൽ സമ്മാന ചടങ്ങ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് - 10 ഡിസംബർ
ഒരു നോബൽ സമ്മാനം പങ്കിടാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? - 3
നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരാണ്? - മേരി ക്യൂറി
ആദ്യ നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് - ഫ്രെഡറിക് പാസ്സിയും ജീൻ ഹെൻറി ഡുനന്റും
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് - രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം കരസ്ഥമാക്കിയ ആദ്യ വ്യക്തി? - സുള്ളി പ്രുധോം
സാഹിത്യ നൊബേൽ നേടിയ ആദ്യ വനിതാ എഴുത്തുകാരി? - സെൽമാ ലോഗേർലെവ്
2021 ലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു  2021 ലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു Reviewed by Santhosh Nair on October 08, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.