അടൽ വാജ്‌പേയിയുടെ മുൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശക്തി സിൻഹ അന്തരിച്ചു.

Shakti Sinha, former private secretary to Atal Vajpayee, has died

അടൽ വാജ്‌പേയിയുടെ മുൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശക്തി സിൻഹ അന്തരിച്ചു.

മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ശക്തി സിൻഹ അന്തരിച്ചു. 1979 ബാച്ചിലെ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സിൻഹ, നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറിയുടെ (എൻഎംഎംഎൽ) മുൻ ഡയറക്ടർ കൂടിയായിരുന്നു.

1996 നും 1999 നും ഇടയിൽ അദ്ദേഹം വാജ്പേയിയുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും, "വാജ്പേയി: ഇന്ത്യയെ മാറ്റിയ വർഷങ്ങൾ" എന്ന പേരിൽ ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് എഴുതുകയും ചെയ്തു.

അടൽ വാജ്‌പേയിയുടെ മുൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശക്തി സിൻഹ അന്തരിച്ചു. അടൽ വാജ്‌പേയിയുടെ മുൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശക്തി സിൻഹ അന്തരിച്ചു. Reviewed by Santhosh Nair on October 07, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.